Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů:

Petr Juhaňák s místem podnikání Rybova 1900/8, 500 09 Hradec Králové
IČ: 01259041
(dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

adresa pro doručování: Rybova 1900/8, 500 09 Hradec Králové
telefonní číslo: +420 739 639 132
kontaktní e-mail: infozavináčhackerlab.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) popisuje, jak Správce shromažďuje osobní údaje o zákaznících a jak tyto údaje dále používá. Prohlášení je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a poučení subjektů údajů.

1. Osobní údaje, které shromažďujeme

1.1 Správce shromažďuje údaje za účelem vyřízení objednávky, obdržení zpětné vazby, certifikace a případně za účelem zasílání obchodního sdělení a komunikaci se zákazníkem. Správce zároveň zpracovává osobní údaje z účelu splnění zákonných povinností.

1.2 Při návštěvě našich webových stránek může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů nepřímo, a to prostřednictvím souborů cookies. Cookies jsou shromažďovány za účelem uložení předvoleb a nastavení návštěvníka. Pomáhají také s analýzou webu a provozem stránek. Více se o cookies v části 5 tohoto prohlášení.

1.3 Pro analýzu návštěvnosti webových stránek a jejich optimalizaci využíváme službu Google Analytics v základním nastavení. Provádíme sběr dat s následující úrovní detailu: Z jaké domény jste na náš web přišli, jak dlouho jste zde byli a jaké další stránky vás zaujaly. Odhadujeme technologická data získáním názvu prohlížeče a jeho verze spolu s použitým operačním systémem. Dále odhadujeme demografická data z jakého území byla návšteva uskutečněna. Při sběru dat návštevnosti anonymizujeme IP adresu a získaná data uchováváme po dobu 14 měsíců.

2. Právní základ a účely zpracovávání vašich osobních údajů

2.1. Vyřízení objednávky

Osobní údaje, které zákazník poskytne Správci při objednávání kurzu jsou zpracovávány výlučně za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem zprostředkování služby. V rámci zprostředkování služeb je Studentovi vytvořen účet za účelem přístupu do diskuzního fóra. Správce také může ve spojitosti se službou vydat zákazníkovi certifikát. Dále může Správce tyto údaje zpracovávat za účelem splnění zákonných povinností, zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.

Za účelem vyřízení objednávky shromažďuje Správce tyto údaje:

Identifikační a kontaktní údaje:

Přihlašovací údaje

2.2 Faktury

Správce zpracovává osobní údaje nutné k vedení fakturace, a to po dobu, která je stanovena zákonem.

Fakturační údaje

2.3 Dotazník

Správce za účelem zvyšování kvality svých služeb shromažďuje od zákazníků zpětnou vazbu pomocí dotazníku. Dotazník je vyplněn na základě právního základu souhlasu.

Za účelem dotazníku shromažďuje Správce tyto údaje:

Identifikační údaje:

2.4 Reference

Správce za účelem propagace svých služeb zveřejňuje na svých webových stránkách reference svých zákazníků. Reference včetně fotografie je zveřejněna na základě souhlasu zákazníka.

Za účelem referencí shromažďuje Správce tyto údaje:

Identifikační údaje:

2.5. Obchodní sdělení

Zákazník má možnost vyjádřit v rámci vyřízení objednávky nebo zřizování uživatelské účtu souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání informací souvisejících se službami Správce na elektronickou adresu zákazníka.

Kontaktní údaje:

2.6. Komunikace se zákazníkem

V případě, že zákazník kontaktuje Správce pomocí webového formuláře nebo pomocí e-mailové adresy uvedené na internetových stránkách, zpracovává Správce tyto údaje za účelem zodpovězení zákazníkova dotazu. Zákazník kontaktováním Správce vyjadřuje souhlas se zpracováváním jeho osobních údajů pro tento účel.

Za účelem kontaktování zákazníka jsou zpracovávány tyto údaje:

Identifikační a kontaktní údaje:

3. Uchovávání dat

3.1. Osobní údaje zadané v rámci objednání služeb Správce jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění zákonných povinností.

V případě že zákazník udělil Správci souhlas se zpracováváním osobních údajů pro účel zasílání obchodního sdělení, jsou tyto údaje zpracovávány do odvolání souhlasu zákazníkem. Více o odvolání souhlasu v části 4 tohoto prohlášení.

4. Práva zákazníka v souvislosti s osobními údaji

4.1. Právo na výmaz

Správce vždy vyhoví žádosti o výmaz, pokud neexistují zákonné důvody nebo oprávněné zájmy Správce pro odmítnutí takové žádosti.

Uživatelský účet:

4.2. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.2.1. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě výslovného souhlasu zákazníka, mohou být zákazníkem kdykoliv odvolány (není-li k zpracování jiný zákonný důvod). V případě odvolání souhlasu se zřízením uživatelského účtu dojde zároveň k výmazu všech osobních údajů (viz výše), v případě odvolání souhlasu se zasíláním obchodního sdělení Vám přestane být doručováno.

Obchodní sdělení:

Zákazník má možnost se odhlásit z odběru zasílání obchodního sdělením následujícím způsobem:

4.2.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

4.3. Právo na opravu

Zákazník má právo požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů jsou-li nepřesné nebo neúplné, prostřednictvím

4.4. Právo na omezení zpracování

Zákazník má právo požadovat omezení z

4.5. Právo na přístup k osobním údajům

4.5.1. Zákazník má právo v rámci svého uživatelského účtu zjistit jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány. Není-li zákazníkovi cokoliv jasné ohledně zpracování jeho osobních údajů, může se na Správce kdykoliv obrátit prostřednictvím této emailové adresy: infozavináčhackerlab.cz.

4.5.2. Na žádost zákazníka poskytne Správce kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie může Správce účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

4.5.3. Zákazník má právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu.

4.6. Právo na přenositelnost údajů

Zákazník má právo na získání svých osobních údajů, které Správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

4.7. Uplatnění práv

4.7.1. Zákazník může svá práva uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů Správce.

4.7.2. Správce vyřizuje veškeré žádosti bez zbytečného odkladu.

4.7.3. Zákazník má rovněž možnost se, buď přímo nebo v případě nespokojenosti, obrátit na Úřad pro ochranu osobních údaj, který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.

5. Soubory cookies

5.1. Co jsou to cookies?

Webové stránky Správce využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vkládány na pevný disk návštěvníka stránek. Soubory cookies se mohou používat například k uložení předvoleb a nastavení návštěvníka, pomoci s přihlášením, poskytnutí cílených reklam a analýze provozu stránky.

Správce využívají pouze cookies prvních stran, které jsou využívány pro účely analytiky.

Cookies prvních stran

Soubory cookies jsou vytvářeny webovými stránkami Správce. Správce využívá tyto údaje pro analytiku.

5.2. Jak můžete řídit soubory cookies

5.2.1. Ne všechny cookies shromažďují o návštěvníkovi osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování uživatelského rozhraní, shromažďují anonymní informace pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní nebo se používají například pro sdílení obsahu.

5.2.2. Cookies, které shromažďují osobní údaje můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

6. Správa a zpracování osobních údajů

6.1. Předávání osobních údajů

Správce je oprávněn předávat osobní údaje zákazníka v rozsahu, který je nezbytný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností). Pro rozsah splnění smlouvy se zákazníkem a k splnění zákonných povinností dochází k předávání následujících osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Fakturační údaje

Osobní údaje nepředává Správce žádné další osobě.

6.2. Ochrana osobních údajů je pro Správce velmi důležitá, a proto jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě jakýkoliv dotazů neváhejte Správce kontaktovat.

Toto Prohlášení je platné a účinné od 25.05.2018.

Kontakt

Kontakt

+420 739 639 132 info@hackerlab.cz

Petr Juhaňák

Rybova 1900/8

500 09 Hradec Králové


IČO 01259041